Projekt, bygg, renovering

Välkommen till CRS. 
CRS skapades med investerare som förbereder sig för att starta sitt projekt i åtanke. Även det enklaste projektet kräver noggrann planering och förberedelser för att få allt arbete välgjort och inte överstiga budgeten. 

Vad vi erbjuder: Möte, inspektion och konsultation på byggarbetsplatsen (även termografisk inspektion). 
Utarbetande av ritningar och 3D-visualiseringar, beräkningar av material och arbeten med hänsyn till ROT-avdrag Renoverings- och byggnadsarbeten.
Sök